Vi Tilbyder

Bogføring

Hvis den daglige bogføring er en kedelig rutineopgave, som stjæler tid der i stedet kan bruges på din kerneforretning, så lad HJ Bogholderi & Regnskab administrere dit bogholderi. For os er bogholderi og regnskab et vigtigt redskab til bedre indsigt i din virksomhed samt hjælp til at træffe vigtige beslutninger.

Du har mulighed for at outsource enten dele af eller hele virksomhedens bogholderi til os. Det gør det muligt at outsource hele bogholderifunktionen eller blot delfunktioner som f.eks.  kreditor- eller debitorstyring.

Vi tilbyder forskellige softwareløsninger, som sikrer at virksomhedens bogholderi effektiviseres bedst mulig. Vi anvender bl.a.

 • Economic
 • C5/Navision
 • Dinero
 • Billys Billing
 • m.fl.

 

lønadministration

Ved at outsource din lønadministration til HJ Bogholderi & Regnskab får du en professionel samarbejdspartner som sikrer at din lønadministration tages alvorligt.

Sikkerhed og loyalitet er altafgørende når du skal outsource din virksomheds lønadministration. Vi sørger for at du trygt kan stole på, at personfølsomme oplysninger behandles fortroligt. Vi er endvidere konstant opdateret på relevante lovgivninger og skattemæssige forhold og sikrer at medarbejderne altid får lønsedler og lønudbetalinger til tiden.

Vi anvender blandt andet:

 • Danløn
 • Proløn
 • Dataløn

Årsregnskab

Vi udarbejder årsregnskaber for små og mellemstore virksomheder samt selskaber i regnskabsklasse B som har fravalgt revision. 

Selvangivelse

Med en autorisation til SKAT sørger vi for at gennemgå og indberette din private selvangivelse.

Revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Såfremt Jeres selskab overskrider de ovenstående grænser eller I blot ønsker et revideret årsregnskab, samarbejder vi med en Statsautoriseret revisor som er specialiseret i revisionsopgaver. Vi sørger imidlertid for, at alt regnskabsmateriale afleveres afstemt til revisoren, således at revisionshonoraret mindskes mest muligt.